Zdrowe Pokolenia / raport – broszura informacyjna

Zdrowe Pokolenia to stowarzyszenie, którego celem jest podnoszenie społecznej świadomości w zakresie kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych. Na zlecenie stowarzyszenia wykonałam projekt graficzny raportu i opracowałam go w dwóch wersjach językowych. Format opracowań – A4, liczba stron – 52.