Zdrowe Pokolenia / foldery informacyjno-edukacyjne

Stowarzyszenie promocji zdrowego żywienia dzieci – Zdrowe Pokolenia – istnieje od 2012 roku. Głównym jego celem jest podnoszenie świadomości i wiedzy społeczeństwa w zakresie kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych. Moim zadaniem było zaprojektowanie i opracowanie kompletu tematycznych folderów informacyjno-dydaktycznych, przeznaczonych dla opiekunów dzieci i lekarzy.